Kontakt

För kontakt och information:   
AB Ljungströms Svarveri   
Alseda 28   
574 54  HOLSBYBRUNN   
Telefon: 070-634 55 62.
E-mail: ljungstroms@tomteverkstan.com 


Exportkontor: Swallings Export AB, Box 4005, 390 04 Kalmar, 
Telefon: 0480-885 25
E-mail: niklas.swalling@swallings.se
www.swallings.se